MÀXIM CONTROLBioseguretat
en explotacions ramaderes

A Bionet som especialistes en bioseguretat a les granges, gràcies a la nostra expertesa en l’àmbit ramader de la mà de Gepork.

Gepork és l’empresa pionera en l’àmbit de la selecció genètica por­cina i la inseminació artificial a nivell nacional. Des dels seus inicis, ja fa més de 40 anys, Gepork s’ha centrat a oferir les millors solucions veterinàries integrals, a través de la cultura de la innovació, la res­ponsabilitat social i el coneixement. Una empresa familiar de veteri­naris per a veterinaris.

Amb el pas del temps, Gepork va anar creixent, i amb ella, la neces­sitat d’oferir serveis sanitaris especialitzats per als seus clients que comprenguessin solucions en controls de plagues, gestió de residus i laboratori d’anàlisi, entre d’altres.

En aquest context és on neix Bionet l’any 2005, focalitzat en millorar la bioseguretat de les explotacions ramaderes.

Els projectes de Bionet i Gepork comparteixen visió de futur i objec­tius que els confereixen projectes hegemònics dins el sector veteri­nari i ramader.

Voluntat de servei:

Donar un tracte acurat i personalitzat que satisfaci i incrementi el valor desitjat per les nostres persones clientes.

Consciència d’equip:

Fomentar el sentiment de pertinença de les persones de l’equip i estimulant les seves competències individuals.

Actitud positiva:

Afrontar els reptes i els canvis amb perseverança i entusiasme per aconseguir els objectius.

Creativitat i innovació:

Desenvolupar la cultura de la qualitat i la innovació, on la planifica­ció, la flexibilitat i la rendibilitat siguin els nostres pilars.

Ètica:

Mostrar integritat i coherència cap a les persones i el medi ambient. D’acord amb la nostra estratègia de responsabilitat corporativa i els principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Preuar el saber:

Valorar l’experiència, la gestió del coneixement i l’aprenentatge con­tinu.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
ASPECTES CLAU

Què és la bioseguretat
i com l'entenem?

“Sovint acceptem i ens conformem
amb la productivitat i rendibilitat
que ens ofereix la nostra explotació
perquè aparentment és positiva.
Aplicar mesures de bioseguretat
ens permet eliminar despeses
sanitàries intangibles i acostar
l’explotació al seu màxim
potencial”

-Roger Vila-

Responsable de Bionet

BIOSEGURETAT:

Mesures que adoptem per reduir el risc d’entrada i propagació de malalties dins les explotacions ramaderes.

Aconseguir un risc zero és impossible, però l’optimització de mesures és imprescindible per fer front a reptes com la reducció d’ús d’antibiòtics, evitar zoonosis o reduir la incidència de malalties com el PRRS, coccidosis o mestitis.

https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/mesures_bioseguretat.png

Comunicació amb el client

Coneixement de la problemàtica

Proposta de solucions

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
BIOSEGURETAT EN EXPLOTACIONS RAMADERES

Prevenció i control de plagues

Evitar l'entrada de transportadors de malalties (vectors) i la seva propagació a l'interior de l'explotació és clau. Per això des de Bionet oferim un servei de control de plagues on integrem diverses estratègies de control, per atacar les problemàtiques des de diferents punts adaptant-nos a la circumstància de cada instal·lació.
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/esquema_prevencio.png
ESTUDIS DE POTABILITAT

Laboratori
d'anàlisi

1. POTABILITAT D’AIGÜES

El servei de control de potabilitat d’aigües no només emet un informe de resultats, sinó que se’n realitza una interpretació per facilitar la seva comprensió a veterinaris i ramaders. També s’acompanya d’un historial de resultats perquè el servei no es basa a aconseguir un resultat correcte en un moment determinat, sinó en la tranquil·litat de saber que la qualitat de beguda està garantida al llarg de tot l’any.

https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/07/H2Optima-640x298.png
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/comparativa_resultats.png
2. SANITAT ANIMAL

Mitjançant tècniques ELISA i PCR s’elaboren anàlisis de detecció d’anticossos de diferents malalties animals. Aquestes es poden realitzar a partir de sèrum, saliva o altres secrecions en funció de l’analítica.

3. DOSIS SEMINALS PORCINES

S’analitza la qualitat de les dosis seminals porcines a través del sistema CASA (Computer Assisted Semen Análisis). A través de l’anàlisi individualitzada de diversos paràmetres dels espermatozoides, es valora si és apte o no per al seu ús en la inseminació artificial.

Es calculen entre altres paràmetres, la concentració, la motilitat i la morfometria de l’espermatozoide (càlcul d’anomalies).
Tenim més de 30 anys d’experiència en el món de la inseminació artificial porcina de la mà de Gepork, unitat de negoci de la mateixa empresa.

4. ANTIBIOGRAMES

Amb les noves normatives referents a medicacions en explotacions ramaderes, cada vegada tindran major importància la realització dels antibiogrames per aconseguir una major eficàcia dels tractaments amb antibiòtics.

Per aquest motiu el laboratori de Bionet posa a disposició dels nostres clients no només la realització d’aquesta prova diagnòstica sinó també l’assessorament posterior a l’hora d’escollir un producte o un altre.

GESTIÓ DE LA BIOSEGURETAT

Gestió de residus
ramaders

Bionet ofereix un servei de gestió dels residus i la bioseguretat a tots nivells.
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/tipus_contenidors.png
1. TRAMITACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRÈVIA

Abans de realitzar qualsevol operació de recollida de residus, cal tramitar una documentació obligatòria. Bionet realitza aquests tràmits de forma gratuïta, i el client només ha de pagar les taxes establertes a l’Agència de Residus de Catalunya.

2. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

Un cop fets els tràmits previs, es pot procedir a realitzar l’operativa de contenidors. En cada canvi de contenidors, es genera una documentació associada.

Avisem als nostres clients de la caducitat dels documents tramitats, així com el venciment del període d’emmagatzematge legal dels contenidors, de manera que el client no s’ha de preocupar de trobar-se en una auditoria o inspecció amb no conformitats o incompliments legals.

3. TIPUS DE RESIDUS

En funció de la tipologia dels residus es realitzen uns procediments o altres.

Distinguim entre Residus sanitaris del Grup III, Residus especials ramaders, Aerosols i Medicaments caducats.

https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/03/Caixa-Paper-Bionet.png
CONFIDENCIALITAT

Destrucció confidencial
de documents

Contenidors de paper i altres suports

Bionet proporciona contenidors per dipositar la documentació confidencial.

Aquest contenidor es lliura tancat amb una brida identificada amb una numeració única per obtenir una traçabilitat completa de la documentació.

El seu disseny no permet veure l’interior del contenidor però sí dipositar el paper per la ranura superior de forma còmoda i accessible.Un cop ple, el transport del contenidor amb material de caràcter confidencial es realitzarà en vehicles acreditats i protegits contra l’accés no autoritzat. Un cop destruït el contenidor, el centre rebrà un document certificant la seva destrucció i indicant el número de brida corresponent garantint la màxima traçabilitat.

Des de Bionet també oferim la destrucció confidencial d’altres suports com: CD’s, USB, disquets, ribbons, discs durs i altres suports electrònics.

EQUIPS I PRODUCTES

Subministrament
d'equips i productes

Consulteu el nostre catàleg de productes d’higiene, desinfecció i control de plagues. Els nostres professionals us assessoraran.

Bionet forma part de l’empresa GRUP GEPORK focalitzada en la distribució de productes pel sector veterinari. Per aquest motiu treballem amb diversos proveïdors dels quals en distribuïm una gamma de productes seleccionats en matèria d’higiene, desinfecció i control de plagues.

La nostra selecció de productes no està feta segons criteris comercials ni econòmics, sinó que oferim productes que donen solució a problemàtiques recurrents, i que després de testar-los, n’hem obtingut molt bon resultat.

Quan es tracta de problemàtiques de control de plagues, sovint el producte més econòmic és el que soluciona la situació, no el que té un preu més barat. En aquest sentit, no hi ha producte més car que aquell que no et permet millorar la situació problemàtica, i aquesta premissa pren més importància si parlem de problemes que sovint tenen repercussió en aspectes com la salut animal.

https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/Almacen-1-scaled.jpg
MÉS INFORMACIÓ

Necessiteu més informació per gestionar la bioseguretat de les vostres explotacions?

VOLEM AJUDAR-VOSContacte
938 543 976
bionet@bionet.cat
www.bionet.cat
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2024/07/ISO-9001-ISO-14001-RGB-blanco-1-e1720684827304.png
VENIU A CONÈIXER-NOSAdreça
Bionet
08510 Masies de Roda
Finca El Macià s/n
SEGUIM CONNECTATSXarxes socials
Estigueu informats de totes les novetats a les nostres xarxes socials. Seguiu-nos!
IdiomaIdioma