TRANQUIL·LITAT I CONFIANÇAControl de
plagues

Prevenció i control de plagues. Més de 15 anys d'experiència.

Bionet disposem de més de 15 anys d’experiència en el sector amb el qual hem anat evolucionant conjuntament. Tenim molt clarament identificades les necessitats del client i per això posem especial èmfasi en aspectes clau.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Alt nivell formatiu dels tècnics

Els nostres tècnics tenen un alt nivell de formació. Disposen de les titulacions corresponents i fan formació continuada d’actualització de coneixements.

Comunicació amb el client

La comunicació i coordinació amb el client és un aspecte essencial en un servei d’aquestes característiques. Per fer-la ràpida i àgil, disposem d’un software online amb un portal web que ens permet compartir documentació imprescindible amb un sol clic.

Innovació

Pensem no només a resoldre les necessitats presents del servei, sinó en anticipar-nos als futurs requeriments. Estem al corrent de les novetats que apareixen per incorporar-les i realitzem projectes d’innovació i desenvolupament conjuntament amb proveïdors i associacions que ho requereixin.

Gestió integrada de plagues

Tots els nostres serveis segueixen el protocol de Gestió Integrada de Plagues que consta de vàries fases: diagnòstic de la situació, programa de control i avaluació.

Sensibilitat ambiental

Enfoquem un programa preventiu o i correctiu de control. Seleccionem aquelles metodologies més respectuoses amb el medi ambient (seguint els principis de gestió integrada de plagues). El nostre compromís amb el medi ambient és tal que ens ha portat a tenir una flota de vehicles amb etiqueta ECO, i a complementar l’activitat de prevenció i control de plagues amb projectes de conservació de la biodiversitat urbana.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Desratització

Bionet realitza programes de prevenció i control de rosegadors adaptats a les necessitats dels nostres clients. Treballem per la indústria alimentària, administracions públiques, particulars, explotacions ramaderes i en definitiva qualsevol altre tipus d’empresa que ho requereixi.

Oferim un ampli ventall d’actuacions, en funció de cada cas. Des dels clàssics programes amb rodenticida, a actuacions sense utilitzar cap tipus de producte químic (serveis ECO). També disposem de serveis de control de plagues SMART amb què podem monitorar la instal·lació 24 hores al dia 365 dies l’any.
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/06/1.DESRATITZACIO.png
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/06/2.DESINSECTACIO.png

Desinsectació

Abordem les problemàtiques d’insectes plaga seguint un protocol tècnic basat en la gestió integrada de plagues. Realitzem actuacions sobre les espècies que generen problemàtiques de salut pública com paneroles, formigues, vespes, mosques, mosquits, etc.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Desinfecció

Bionet realitza desinfeccions en tot tipus d’instal·lacions, ja siguin ambientals o de superfície, contra virus, bacteris i fongs. Apliquem un protocol d’avaluació de l’efectivitat de la desinfecció, prenent mostres abans i després de l’actuació. Aquestes mostres es porten al laboratori on es fan els cultius pertinents i es valida el grau de reducció de bacteris i fongs.
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/3.DESINFECCIO.png
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/4.FUSTA_.png

Tractament de patologies
de la fusta

Disposem d’amplis coneixements i experiència en combatre agents xilòfags com fongs, tèrmits i corcs. Realitzem estudis de les patologies d’elements constructius de fusta, i de la seva afectació per agents xilòfags, així com diagnòstics de situació previs al tractament.

Realitzem tractaments d’eliminació de colònies de tèrmits mitjançant esquers inhibidors del creixement, la qual cosa assegura l’eliminació de la colònia. Per combatre corcs i fongs, realitzem tractaments d’impregnació superficial i d’injecció profunda de la fusta.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Atmosferes
modificades

El tractament de materials amb atmosferes modificades consisteix en la creació d’una bossa amb tancament hermètic de la mida necessària, per a dipositar-hi al seu interior tot el que es vulgui tractar i desinsectar (habitualment mobles, quadres, obres d’art, etc). Un cop la bossa està tancada, s’elimina l’oxigen de l’interior de la bossa i se substitueix per diòxid de carboni, i mitjançant uns sensors, s’assegura l’anòxia els dies necessaris per garantir l’eliminació dels insectes en qüestió.
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/06/5.ATOMOSFERES.png
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/6.MOSQUIT.png

Gestió del
mosquit tigre

Realitzem l’assessorament dels tècnics municipals en la gestió d’aquesta espècie invasora, analitzant les zones de risc del municipi i realitzant els tractaments oportuns. Es realitzen actuacions ja sigui a nivell d’espais públics com de propietats privades.

En aquells municipis on hi ha una activitat inicial del mosquit, però encara no està ben establerta, realitzem estudis de distribució i propagació ja sigui amb trampes d’oviposició com amb equips de captura d’adults.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Retirada d'eixams
d'abelles i vespers

Realitzem la retirada de vespers que puguin representar un risc de picades, i per tant, impliquin un risc per la salut pública, a qualsevol tipus d’ubicació.

En el cas de les abelles, sempre que sigui possible i necessari, es retira l’eixam sencer, i el traslladem a les arnes que tenim a les nostres instal·lacions, perquè puguin seguir realitzant la seva funció com a pol·linitzadores sense causar cap mena de perill per a la salut pública.
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/7.ABELLES_RUSC.png
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/8.VELUTINA.png

Control de
vespa velutina

Fruit del nostre compromís amb la innovació i la sostenibilitat, hem estat de les primeres empreses a realitzar tractaments de Vespa velutina reduint dràsticament l’impacte ambiental (l’ús de biocides).

A part de la retirada de nius embrionaris o primaris, oferim la possibilitat d’inactivar els nius secundaris. Aquesta tècnica consisteix a disparar vectors amb insecticida congelat a dins del niu, eliminant en 1-2 dies totes les obreres de niu.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Control de
xinxes dels llits

Les xinxes dels llits són una plaga que ha experimentat un increment important a nivell mundial.

Bionet ofereix tractaments per eliminar-les, així com l’assessorament per aplicar protocols que evitin la seva disseminació entre habitacions i espais.

Quan hi ha la sospita de la problemàtica, realitzem una inspecció a fons, fet clau per determinar la seva presència o no, i en cas de detectar-la s’assessora el client sobre el protocol a seguir, com preparar els espais per al tractament, la pròpia realització de l’actuació, i si cal complementar-la amb fundes anti-insectes per matalassos i coixins, un procediment específic per rentar roba, etc.
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/06/9.CHINCHES.png
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/10.AUS_.png

Control
d'aus

El control de poblacions d’aus que poden representar riscos per la salut pública, és una tasca complexa sense una solució única i definitiva a dia d’avui.

L’equip de Bionet assessorem en la gestió municipal d’aquesta problemàtica, sigui en equips de treball amb els tècnics municipals, o bé emprenent accions de conscienciació i formació a la ciutadania, i pròpiament realitzant actuacions de control. Aquestes actuacions es basen en la captura massiva d’individus en alimentadors, o bé aplicant mesures d’exclusió en algunes instal·lacions on és possible.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Control de plagues
ecològic

Control de rosegadors sense ús de raticides, actuacions amb controladors biològics específics com depredadors i parasitoides, o metodologies amb ús de calor o fred són alternatives als productes químics que van cobrant importància i guanyen demanda progressivament.

L’equip de Bionet pot realitzar les actuacions amb sistemes ecològics en funció de les necessitats dels clients.
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/06/11.ECO_.png
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/12.SORRALS.png

Higienització de
sorralls infantils

Les sorreres o sorrals infantils són un espai d’esbarjo públic que es troba en molts parcs i espais a l’aire lliure de molts municipis. No és un tipus d’instal·lació que acumuli habitualment patògens a través del seu ús continuat, ja que el fet d’estar a l’aire lliure, i estar constituït per elements naturals no ho permet.

L’actuació d’higienització que realitzem, consisteix en una aireació de la sorra, que fa que sigui més practicable i a la vegada evita la proliferació de bacteris per compactació, humitats i podrició. També es retiren objectes tallants i/o punxants que puguin haver quedat semienterrats com trossos de plàstics o similars.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Prevenció i control de
Legionelosi

La Legionella és un bacteri que pot causar problemes de salut greus a certes poblacions de risc. Per aquest motiu existeix una normativa que qualsevol instal·lació que generi aerosols (especialment circuits d’aigua calenta, o equips de refrigeració), necessita un programa de manteniment i control per evitar-ne la seva proliferació.

Implementem programes de control a tot tipus d’instal·lacions que ho requereixin (habitualment aquelles que tenen dutxes per a treballadors o de cara al públic). Disposem d’un laboratori propi autoritzat pel departament de salut per a poder realitzar els controls analítics que ens garanteixin l’efectivitat de les actuacions.
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/13.LEGIONELA.png
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/15.SUBMINISTRE.png

Subministre
d'equips i productes

Bionet forma part de l’empresa GRUP GEPORK focalitzada en la distribució de productes pel sector veterinari. Per aquest motiu treballem amb diversos proveïdors dels quals en distribuïm una gamma de productes seleccionats en matèria d’higiene, desinfecció i control de plagues.

La nostra selecció de productes no està feta en base a criteris comercials ni econòmics, sinó que oferim productes que donen solució a problemàtiques recurrents, i que després de testar-los, n’hem obtingut molt bon resultat.

Quan es tracta de problemàtiques de control de plagues, sovint el producte més econòmic és el que soluciona la situació, no el que té un preu més barat. En aquest sentit, no hi ha producte més car que aquell que no et permet millorar la situació problemàtica, i aquesta premissa pren més importància si parlem de problemes que sovint tenen repercussió en aspectes com la salut pública.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

LABORATORI AMBIENTALEstudis
tècnics

Elaborem estudis tècnics i formació sobre qualsevol situació relacionada amb la salut pública i ambiental en referència a aspectes faunístics. Oferim la possibilitat de realitzar diagnòstics de problemàtiques poc conegudes, estudis entomològics, monitoratges, censos, testos d’efectivitat de productes o altres projectes similars. També infografies, memòries o cartelleria específica per a administracions, particulars o la indústria que ho pugui necessitar.

La inquietud del personal de Bionet va més enllà de la formació disponible al sector. Per això:

1. Tenim contacte amb especialistes de diferents universitats, amb qui compartim experiències i demanem opinió periòdicament.

2. A nivell empresarial formem part de diferents associacions del sector, en les que participem activament en grups de treball, o com a membres de la seva estructura organitzativa.

3. Col·laborem amb associacions i entitats en projectes relacionats amb el control de plagues, els insectes o la biodiversitat animal, en el marc de la innovació i la recerca.

Aquesta connexió a les xarxes de coneixement, ens permet oferir serveis no només a possibles clients, sinó als mateixos proveïdors, a administracions públiques, entitats, o fins i tot a empreses homòlogues del sector amb qui col·laborem sense cap mena de dificultat comercial.

Projecte d’anàlisi de canals porcines d’escorxadors, incloent-hi la recollida de mostra, i tramitant els resultats de forma confidencial a tot el conjunt.

Anàlisi d’efectivitat d’antimicrobians en teixits, adaptant un protocol UNE a la necessitat concreta del proveïdor. Implementació de tècniques d’antibiograma combinades amb cultius.

Viabilitat de la qualitat espermàtica porcina en funció dels paràmetres microbiològics dels ejaculats.

Proves d’efectivitat d’insecticides en insectes que causen plagues urbanes. Comparativa entre productes del mercat a nivell de dosis letals, palatabilitat i consums.

https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/14.ESTUDIS.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
MÉS INFORMACIÓ

Necessiteu més informació sobre algun dels serveis?

VOLEM AJUDAR-VOSContacte
938 543 976
bionet@bionet.cat
www.bionet.cat
VENIU A CONÈIXER-NOSAdreça
Bionet
08510 Masies de Roda
Finca El Macià s/n
SEGUIM CONNECTATSXarxes socials
Estigueu informats de totes les novetats a les nostres xarxes socials. Seguiu-nos!
IdiomaIdioma