MÉS ENLLÀ D'UN RESULTATLaboratori
ambiental

Bionet ofereix un servei d’anàlisi que va més enllà d’entregar uns simples resultats.

Tot el coneixement dels tècnics es posa a disposició del client, per tal que el control analític vagi sempre acompanyat d’una interpretació de resultats, i una proposta d’actuació en cas que sigui necessària.

Aquesta proximitat i compromís amb el client generen un valor afegit clau en un servei d’aquestes característiques, la confiança.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
QUI SOM

Com
treballem?

- Som un laboratori registrat de Salut Ambiental i Alimentària amb número LSAA-216-07.

- Treballem segons certificació dels sistemes de qualitat i ambientals ISO9001:2015 i ISO 14001:2015 respectivament.

- Participem d’exercicis interlaboratoris de comparació de resultats i els nostres Procediments Normalitzats de Treball (PNT), segueixen les directrius de les normes UNE.

- Tot el nostre personal té un nivell de qualificació elevat, motiu pel qual no ens limitem a donar un simple resultat analític sinó que podem assessorar els clients per entendre el que diuen els valors, i proposar accions correctores en cas que sigui necessari.
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/MANERA_FER_ISO.png

Recollida de la
mostra

Anàlisi de
la mostra al
laboratori

Enviament de
resultats

Assessorament
tècnic sobre els
resultats

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/1.AIGUES.png
ESTUDIS DE POTABILITAT

Potabilitat
d'aigües

Bionet ofereix un servei de control de l’aigua en explotacions ramaderes que va molt més enllà d’un simple resultat de laboratori.

Entenem l’aigua com un element dinàmic, en constant canvi, i que no només pot ser causant de malalties en animals, sinó que ha de ser transportador d’agents beneficiosos com són medicacions, prebiòtics, probiòtics i altres additius.

Cal adaptar la qualitat de l’aigua a cada ús que se li pretén donar, i per aquest motiu Bionet ha creat un servei de seguiment i assessorament continu per a explotacions ramaderes.

https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/07/H2Optima.png

1

Un tret diferencial respecte altres serveis és que els informes de resultats ja venen amb una interpretació i una diagnosi. Alerten dels possibles problemes més comuns que pot comportar la ingesta d’aquella aigua des d’un nivell general tan simple com un semàfor, a un nivell més profund dels diversos paràmetres.

2

Partint dels resultats, s’estableix un programa de freqüències de control, així com el tractament recomanat d’aquella aigua i se’n realitza un seguiment.

3

Bionet subministra tant equips de tractament com productes per a controlar diversos paràmetres de la qualitat de l’aigua, ja siguin fisicoquímics com microbiològics.

Control de
superfícies

El control de superfícies es realitza principalment en dos àmbits:

- En la verificació de processos de neteja i desinfecció de centres sanitaris o similars.

- Com a requisits del programa d’anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC) en la indústria alimentària, segons marca l’Agència
Catalana de Seguretat Alimentària.

- Al laboratori de Bionet es realitzen els anàlisis adequats a cada àmbit, adaptats a les necessitats de cada client.
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/2.SUPERFICIES.png
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/3.AUTOCLAUS.png

Verificació
d'autoclaus

Bionet subministra vials d’espores de Geobacillus stearothermophilus, amb les corresponents instruccions d’ús, i posteriorment en realitza la recollida i cultiu al laboratori. Aquest indicador biològic serveix per verificar que el cicle de l’autoclau elimina els bacteris correctament.

Control de
piscines

Bionet analitza les aigües i l’aire de piscines segons la normativa requerida al RD 742/2013 sobre els criteris tècnic-sanitaris de les
piscines.

També es realitzen manteniments, actuacions correctores i distribució de productes per a dur a terme l’autocontrol.
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/4.PISCINES.png
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/5.LEGIONELLA.png

Control de
Legionella

S’analitzen les aigües de tot tipus d’instal·lacions segons el RD 865/2003 i la norma UNE 100030:2017, i en cas de detectar positius,
es determina si es tracta de L.pneumophilla i a quin serogrup pertany el bacteri detectat.

Bionet també ofereix programes de prevenció a tot tipus d’instal·lacions, així com desinfeccions preventives o de xoc en cas de detectar positius. Els programes preventius també determinaran quines accions cal dur a terme en cada cas.

Anàlisi de
sorreres infantils

Complementem els tractaments d’higienització de les sorreres amb una analítica de la qualitat de la sorra, per garantir que no pot provocar problemes de salut als infants.

Els controls es fan seguint la norma NTJ 13R, que es basa en l’anàlisi de bacteris, protozous i helmints.
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/6.SORRALS.png
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/7.SALUT_ANIMAL.png

Sanitat
animal

Mitjançant tècniques ELISA i PCR es realitzen anàlisis de detecció d’anticossos de diferents malalties animals. Aquestes es poden realitzar a partir de sèrum, saliva o altres secrecions en funció de l’analítica.

Dosis
seminals porcines

S’analitza la qualitat de les dosis seminals porcines a través del sistema CASA (Computer Assisted Semen Análisis). A través de l’anàlisi individualitzada de diversos paràmetres dels espermatozoides, es valora si és apte o no per al seu ús en la inseminació artificial.

Es calculen entre altres paràmetres, la concentració, la motilitat i la morfometria de l’espermatozoide (càlcul d’anomalies).

Tenim més de 30 anys d’experiència en el món de la inseminació artificial porcina de la mà de Gepork, unitat de negoci de la mateixa empresa.
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/8.DOSIS_SEMINALS.png

LABORATORI AMBIENTALEl vostre
laboratori

Tenim unes instal·lacions molt versàtils que ens permeten adaptar el laboratori a les necessitats dels clients. Posem a la seva disposició les nostres instal·lacions i equips, i si és necessari també el personal, per a poder desenvolupar noves tècniques analítiques o realitzar determinats projectes.

Hem realitzat projectes d’àmbits molt diferents, tots ells amb un alt nivell de satisfacció per part del col·laborador, alguns exemples són:

Projecte d’anàlisi de canals porcines d’escorxadors, incloent-hi la recollida de mostra, i tramitant els resultats de forma confidencial a tot el conjunt.

Anàlisi d’efectivitat d’antimicrobians en teixits, adaptant un protocol UNE a la necessitat concreta del proveïdor. Implementació de tècniques d’antibiograma combinades amb cultius.

Viabilitat de la qualitat espermàtica porcina en funció dels paràmetres microbiològics dels ejaculats.

Proves d’efectivitat d’insecticides en insectes que causen plagues urbanes. Comparativa entre productes del mercat a nivell de dosis letals, palatabilitat i consums.

Podem ser el laboratori del vostre projecte
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/EL_TEU_LAB.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
VOLEM AJUDAR-VOSContacte
938 543 976
bionet@bionet.cat
www.bionet.cat
VENIU A CONÈIXER-NOSAdreça
Bionet
08510 Masies de Roda
Finca El Macià s/n
SEGUIM CONNECTATSXarxes socials
Estigueu informats de totes les novetats a les nostres xarxes socials. Seguiu-nos!
IdiomaIdioma