RESIDUS DE PROVES BIOQUÍMIQUES

Què inclou aquest grup de residus?

Residus líquids procedents d’aparells d’anàlisis de sangs (barreja de reactius i mostres de sang), etc.

Gestió dins del centre

Aquests líquids s’emmagatzemen en bidons adequats per a aquesta finalitat. Aquests bidons s’han de recollir com a màxim cada 6 mesos per un transportista autoritzat.

Bionet  proporciona els bidons i notifica quan han transcorregut els 6 mesos per poder realitzar la recollida d’acord amb la normativa vigent.

Tràmits administratius
  • Contracte amb un transportista autoritzat
  • Alta de productor
  • Fitxa d’acceptació o notificacions prèvies (i renovacions periòdiques)
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2020/05/BIOQUIMIQUES.jpg
VOLEM AJUDAR-VOSContacte
938 543 976
bionet@bionet.cat
www.bionet.cat
VENIU A CONÈIXER-NOSAdreça
Bionet
08510 Masies de Roda
Finca El Macià s/n
SEGUIM CONNECTATSXarxes socials
Estigueu informats de totes les novetats a les nostres xarxes socials. Seguiu-nos!
IdiomaIdioma