RESIDUS ESPECIALS RAMADERS

Què inclou aquest grup de residus?

Agulles i material punxant i tallant, vacunes vives atenuades, sang i hemoderivats en forma líquida (continguts en recipients), envasos amb restes de productes químics (restes de formulacions, plaguicides, desinfectants, etc.)

Gestió dins del centre

Aquests residus sanitaris s’han de gestionar en contenidors homologats per a aquesta finalitat. Aquests contenidors s’han de canviar com a màxim cada 6 mesos per un transportista autoritzat. Bionet proporciona els contenidors i avisa quan han transcorregut els 6 mesos per poder realitzar la recollida d’acord amb la normativa vigent.

Tràmits administratius
  • Contracte amb un transportista autoritzat
  • Alta de productor
  • Fitxa d’acceptació o notificacions prèvies (i renovacions periòdiques)
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2020/05/RAMADERS.jpg
VOLEM AJUDAR-VOSContacte
938 543 976
bionet@bionet.cat
www.bionet.cat
VENIU A CONÈIXER-NOSAdreça
Bionet
08510 Masies de Roda
Finca El Macià s/n
SEGUIM CONNECTATSXarxes socials
Estigueu informats de totes les novetats a les nostres xarxes socials. Seguiu-nos!
IdiomaIdioma