HomeCases

Cases

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies without market-driven best practices.
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/03/14.RESIDUS_FEMENINS-640x480.jpg
Què inclou aquest grup de residus?

Material higiènic femení (compreses, tampons, etc.)

Gestió dins del centre

Aquests residus s’emmagatzemen en contenidors adequats per a aquesta finalitat.
Bionet proporciona els contenidors i realitza la recollida d’acord amb la normativa vigent. Aquests contenidors són de tapa basculant i porten eliminador d’olors.

Tràmits administratius
 • Contracte amb un transportista autoritzat
 • Alta de productor
 • Fitxa d’acceptació o notificacions prèvies (i renovacions periòdiques)
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/03/HIGIENE-FEMENINA.jpg
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/03/2.RESIDUS_CADAVERS-640x480.jpg
Què inclou aquest grup de residus?

Cadàvers animals de companyia per incineració col·lectiva o individual (possibilitat presenciar la incineració).

Gestió dins del centre

Aquests residus es poden emmagatzemar en refrigeració en bosses resistents identificades amb brides (sistema online Gestió i traçabilitat) un màxim d’1 any i han de ser retirats per un transportista autoritzat.

Tràmits administratius
 • Contracte amb un transportista autoritzat
 • Alta de productor
 • Fitxa d’acceptació o notificacions prèvies (i renovacions periòdiques)
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/03/CADAVERS.jpg
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/03/3.RESIDUS_ANASTESIA-640x480.jpg
Què inclou aquest grup de residus?

Absorbents gasos d’anestèsia

Gestió dins del centre

Aquests residus es poden emmagatzemar en caixes i han de ser retirats per un transportista autoritzat com a màxim cada 6 mesos per un transportista autoritzat.

Bionet avisa quan han transcorregut els 6 mesos per poder realitzar la recollida d’acord amb la normativa vigent.

Tràmits administratius
 • Contracte amb un transportista autoritzat
 • Alta de productor
 • Fitxa d’acceptació o notificacions prèvies (i renovacions periòdiques)
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2020/05/ANESTESTIA.jpg
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/03/4.RESIDUS_AEROSOLS-640x480.jpg
Què inclou aquest grup de residus?

Aerosols buits.

Gestió dins del centre

Aquests residus es poden emmagatzemar en caixes i han de ser retirats per un transportista autoritzat com a màxim cada 6 mesos per un transportista autoritzat.

Bionet avisa quan han transcorregut els 6 mesos per poder realitzar la recollida d’acord amb la normativa vigent.

Tràmits administratius
 • Contracte amb un transportista autoritzat
 • Alta de productor
 • Fitxa d’acceptació o notificacions prèvies (i renovacions periòdiques)
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2020/05/AEROSOLES.jpg
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/03/5.RESIDUS_RAMADERS-640x480.jpg
Què inclou aquest grup de residus?

Agulles i material punxant i tallant, vacunes vives atenuades, sang i hemoderivats en forma líquida (continguts en recipients), envasos amb restes de productes químics (restes de formulacions, plaguicides, desinfectants, etc.)

Gestió dins del centre

Aquests residus sanitaris s’han de gestionar en contenidors homologats per a aquesta finalitat. Aquests contenidors s’han de canviar com a màxim cada 6 mesos per un transportista autoritzat. Bionet proporciona els contenidors i avisa quan han transcorregut els 6 mesos per poder realitzar la recollida d’acord amb la normativa vigent.

Tràmits administratius
 • Contracte amb un transportista autoritzat
 • Alta de productor
 • Fitxa d’acceptació o notificacions prèvies (i renovacions periòdiques)
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2020/05/RAMADERS.jpg
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/03/6.RESIDUS_ENVASOS_SUB-640x480.jpg
Què inclou aquest grup de residus?

Envasos amb restes de productes químics en petites quantitats (restes de formulacions, plaguicides, desinfectants etc.)

Gestió dins del centre

Aquests envasos s’emmagatzemen en contenidors homologats per a aquesta finalitat. Aquests contenidors s’han de recollir com a màxim cada 6 mesos per un transportista autoritzat.

Bionet  proporciona els contenidors i notifica quan han transcorregut els 6 mesos per poder realitzar la recollida d’acord amb la normativa vigent.

Tràmits administratius
 • Contracte amb un transportista autoritzat
 • Alta de productor
 • Fitxa d’acceptació o notificacions prèvies (i renovacions periòdiques)
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2020/05/QUIMICOS.jpg
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/03/7.RESIDUS_RADIOGRAFIES-640x480.jpg
Què inclou aquest grup de residus?

Radiografies

Gestió dins del centre

Es poden emmagatzemar en caixes, i s’han de recollir a través d’un transportista autoritzat.

Tràmits administratius
 • Contracte amb un transportista autoritzat
 • Alta de productor
 • Fitxa d’acceptació o notificacions prèvies (i renovacions periòdiques)
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2020/05/RADIOGRAFIES.jpg
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/03/8.RESIDUS_BIOQUIMICS-640x480.jpg
Què inclou aquest grup de residus?

Residus líquids procedents d’aparells d’anàlisis de sangs (barreja de reactius i mostres de sang), etc.

Gestió dins del centre

Aquests líquids s’emmagatzemen en bidons adequats per a aquesta finalitat. Aquests bidons s’han de recollir com a màxim cada 6 mesos per un transportista autoritzat.

Bionet  proporciona els bidons i notifica quan han transcorregut els 6 mesos per poder realitzar la recollida d’acord amb la normativa vigent.

Tràmits administratius
 • Contracte amb un transportista autoritzat
 • Alta de productor
 • Fitxa d’acceptació o notificacions prèvies (i renovacions periòdiques)
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2020/05/BIOQUIMIQUES.jpg
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/03/9.RESIDUS_MEDICAMENTS-640x480.jpg
Què inclou aquest grup de residus?

Els medicaments caducats, sobrants o en mal estat per haver rebut humitat o una temperatura excessiva. No inclou els medicaments citotòxics.

Gestió dins del centre

Aquests residus es poden emmagatzemar en caixes  un màxim de 2 anys i han de ser retirats per un transportista autoritzat.

Tràmits administratius
 • Contracte amb un transportista autoritzat
 • Alta de productor
 • Fitxa d’acceptació o notificacions prèvies (i renovacions periòdiques)
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2020/05/MEDICAMENTOS.jpg
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/03/10.RESIDUS_REVELADOR-640x480.jpg
Què inclou aquest grup de residus?

Líquids residuals del procés de revelat (radiologia).

Gestió dins del centre

El líquid revelador i fixador s’emmagatzemen per separat en bidons adequats per a aquest ús. Aquests bidons s’han de recollir  com a màxim cada 6 mesos per un transportista autoritzat.

Bionet  proporciona els bidons i notifica quan han transcorregut els 6 mesos per poder realitzar la recollida d’acord amb la normativa vigent.

Tràmits administratius
 • Contracte amb un transportista autoritzat
 • Alta de productor
 • Fitxa d’acceptació o notificacions prèvies (i renovacions periòdiques)
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2020/05/REVELADOR_FIXA.jpg
VOLEM AJUDAR-VOSContacte
938 543 976
bionet@bionet.cat
www.bionet.cat
VENIU A CONÈIXER-NOSAdreça
Bionet
08510 Masies de Roda
Finca El Macià s/n
SEGUIM CONNECTATSXarxes socials
Estigueu informats de totes les novetats a les nostres xarxes socials. Seguiu-nos!
IdiomaIdioma